Artikelen

21 - 30 van 52 resultaten

 • Uitwerking pensioenakkoord: evenwichtig en uitlegbaar

  Het pensioenakkoord moet straks in de praktijk allereerst evenwichtig zijn. Oók voor de ongeveer twee miljoen deelnemers van ondernemingspensioenfondsen. Dat komt niet per se vanzelf goed, vertelt Wouter van Eechoud van Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, kortweg SPIN. Vandaar dat ondernemingspensioenfondsen actief bijdragen aan de uitwerking van het akkoord.

 • ' Hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?'

  Blue Sky Group staat net als andere pensioenuitvoerders voor de uitdaging het pensioenakkoord voor klanten praktisch te vertalen naar soepele en efficiente uitvoering. Bij deze vertaling plaatst Erik Bakker, directeur Pension Management bij Blue Sky Group, in een interview voor Eye on finance magazine enkele kritische kanttekeningen: “hogere complexiteit tegen lagere kosten, kan dat wel?"

 • Laat Pensioenregister niet langer het enige totaaloverzicht zijn

  Het wordt tijd voor ‘open pensioendata’, zodat de markt kan innoveren met pensioencommunicatie en -advies, stelt marketing manager Ruud Lahr in een artikel op Pensioenpro.nl. Het Pensioenregister kan daarvoor de ‘datahub’ worden.

 • 'Er wordt echt geleurd met fondsen'

  Pensioenfondsen kunnen voor de uitvoering van hun regelingen en het beheer van hun vermogen bij steeds minder partijen terecht. Toine van der Stee (directeur Blue Sky Group) uit in een interview in het decembernummer van Pensioen Pro Magazine zijn zorgen over de verschraling van het dienstenaanbod in de sector en de gevolgen voor de deelnemer.

 • 'De heersende opvatting van zorgplicht vind ik veel te eng'

  Zorgplicht gaat volgens Ruud Lahr, marketing manager bij Blue Sky Group, niet zozeer over de wettelijke plicht maar vooral over de morele plicht van pensioenfondsen om voor hun deelnemers te zorgen. In het relatiemagazine van de Pensioenfederatie geeft hij zijn visie.

 • Individuele pensioenen beleg je collectief

  Het is goed denkbaar dat er de komende jaren door aftopping, lagere opbouw en andere ingrepen een verdere verschuiving zal optreden naar netto pensioenregelingen en vrije vermogensopbouw. Hoe gaan deelnemers daarmee om? En wat betekent dat voor pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders en werkgevers? Jack Jonk, directeur vermogensbeheer bij Blue Sky Group, geeft zijn visie op de toekomst van beleggen voor het pensioen.

 • Is alles beeldvorming? En wat kun je doen?

  Argumenten doen er nauwelijks meer toe. Wie de moeite neemt om iets goed uit te leggen, krijgt het gevoel een achterhoedegevecht te voeren. Want alles is beeldvorming en als een beeld eenmaal negatief is, zie er dan maar eens vanaf te komen. Voor pensioenfondsen, waar ‘het geld tegen de plinten klotst’, geldt dat zeker ook.

 • Time to market is old school

  Volgens Jurgen Wegbrans, product owner bij Blue Sky Group, draait het bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten niet meer om de time to market maar om de time to feedback. In de juni editie van Pensioen Bestuur & Management legt hij uit dat je niet moet focussen op het product, maar op de feedback die je onderweg verzamelt. Wat je daarmee doet bepaalt je uiteindelijke succes.

 • Langer doorwerken moet, maar lukt het ook?

  De boodschap is helder: ‘we’ moeten langer doorwerken. Want anders is ons stelsel niet betaalbaar. Dus stijgt de AOW-leeftijd en stijgen de pensioenleeftijden in de pensioenregelingen mee. Maar dat doorwerken, lukt dat? Zijn al die banen er wel? Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV, scheidt het kaf van het koren in Blauw magazine.

 • Gooi alle ramen en deuren open!

  Hoe kijken we aan tegen big data en kunstmatige intelligentie? Moeten we deze technieken inzetten om een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de maatschappij? En zo ja, hoe ver willen we daar dan in gaan? Lokke Moerel, hoogleraar technologie en recht aan Tilburg Law School en advocaat bij Morrison en Foerster, is ervan overtuigd dat de pensioensector nu echt aan de slag moet met innovaties.